Waterliniemuseum

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Educatieve programma’s voor het primair en middelbaar onderwijs

Het Waterliniemuseum en Fort bij Vechten bieden een rijke leeromgeving voor scholen om leerlingen ontdekkend te laten leren over de waterlinie, watermanagement, bouwen om te verdedigen, de Eerste Wereldoorlog, de Romeinen in Utrecht en alle planten en dieren die leven op het fort. In nauwe samenwerking met docenten hebben wij educatieve programma’s ontwikkeld voor primair- en voortgezet onderwijs. Deze educatieve programma’s sluiten aan bij de leerdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling en bij de belevingswereld van de leerlingen en dagen hen uit om actief met de aangereikte kennis aan de slag te gaan.

Thema’s

  • Ontdek de kracht van Water: de verdediging van Nederland door de eeuwen heen met behulp van water
  • Lummelen in de Linie: wachten op de vijand in de Eerste Wereldoorlog*
  • Romeins Vechten: het dagelijks leven van de Romeinen op castellum Fectio

De educatieve programma’s duren ongeveer 2 uur en zijn zowel in de ochtend als in de middag te boeken. Deze kunnen ook gecombineerd worden met een natuurspeurtocht over het fort of een rondleiding door de gebouwen.

Meer informatie over de educatieve programma’s van Waterliniemuseum Fort bij Vechten vind je op https://waterliniemuseum.nl/bezoek/scholen/.

* Tip: De website http://www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl/ biedt een goede voorbereiding op een bezoek aan Waterliniemuseum Fort bij Vechten en het project Lummelen in de Linie. Foto’s, brieven, documenten en filmpjes laten zien hoe het in 1914-1918 was om als soldaat gemobiliseerd te zijn.

 

Waterliniemuseum

Thema's

Musea

Groep

Middenbouw PO, Bovenbouw PO, Onderbouw VO

Educatieve programma's

ja

Bezoekadres

Achterdijk 10-14
3981 HE
Bunnik
Utrecht